Tuastad Vormedal Skolekorps

Tuastad Vormedal Skolekorps

Tuastad Vormedal Skolekorps ble stiftet 26. november 1959 og er i dag det største skolekorpset på Fastlands-Karmøy.

Pr mai 2020 har korpset 20 musikanter og aspiranter fra Mykje og Norheim skolekrets.

Tuastad Vormedal Skolekorps er et korps med stor spilleglede og entusiasme!

Korpset har som formål å vekke barnas interesse for musikk, og medvirke til et sosialt miljø, herunder å fremme samhold og vennskap.