Tuastad Vormedal Skolekorps

Tuastad Vormedal Skolekorps

Tuastad Vormedal Skolekorps ble stiftet 26. november 1959 og er det største skolekorpset på Fastlands-Karmøy.

Pr mai 2024 har korpset totalt 28 musikanter og aspiranter fra Mykje og Norheim skolekrets. 

Vi er et korps med stor spilleglede og entusiasme!

Korpsets mål er å vekke barnas interesse for musikk og bidra til et sosialt miljø, hvor samhold og vennskap fremmes.