Dirigent

Martin Kinn

Tuastad Vormedal skolekorps har Martin Kinn som fast dirigent. 

Martin er 39 år og er fra Bergen. 

Han har sin musikkfaglige utdannelse fra Universitetet i Stavanger, der han fullførte bachelor med videreutdanning innen dirigering.

Martin har dirigert Tuastad Vormedal skolekorps siden desember 2019